Top 8 điều thú vị về Chiến dịch Điện Biên Phủ

Top 8 điều thú vị về Chiến dịch Điện Biên Phủ 18-05-2020 8 719 0 0 Báo lỗi Chiến dịch Điện Biên Phủ là một chiến dịch huyền thoại, với thành công “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” của Quân đội nhân dân Việt Nam, buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán […]

Read More